首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 授課行程行事曆 表格下載 智庫檢索 網站地圖
庚子年水陸法會誦經統計: 目前總數 16,993,047 部 目標 15,000,000      誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告可利用誦經千部功德榜查閱誦經紀錄是否正確,有任何問題請洽繳交文疏的道場。
行動版

唯心智庫 Look Up

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

佛說大阿彌陀經
佛說大阿彌陀經

混元禪師開示

法會大眾分第一

阿難發問分第二

五十三佛分第三

法藏本因分第四

大願問佛分第五

四十八願分第六

願後說偈分第七

初修善行分第八

親近諸佛分第九

願成作佛分第十

蛸蝡亦度分第十一

光明獨勝分第十二

十三佛號分第十三

阿闍太子分第十四

地平氣和分第十五

講堂宅宇分第十六

蓮華化生分第十八

[句-口+止]者比類分第十九

澡雪形體分第二十

澡畢進業分第二十一

池流法音分第二十二

池岸花樹分第二十三

樹音妙樂分第二十四

自然飲食分第二十五

景象殊勝分第二十六

道場寶樹分第二十七

寶網音香分第二十八

蓮花現佛分第二十九

大會說法分第三十

十方聽法分第三十一

觀音發問分第三十二

菩薩出供分第三十三

菩薩功德分第三十四

泥洹去者分第三十五

光明大小分第三十六

恩德無窮分第三十七

佛壽人數分第三十八

遞次作佛分第三十九

佛智無極分第四十

獨無須彌分第四十一

十方稱讚分第四十二

三輩往生分第四十三

必修十善分第四十四

復有三等分第四十五

一生補佛分第四十六

大會寶池分第四十七

世人極苦分第四十八

五道昭明分第四十九

壽數隨意分第五十

八端檢束分第五十一

眾見佛相分第五十二

疑城胎生分第五十三

菩薩往生分第五十四

聞法因緣分第五十五

正法難聞分第五十六

池流法音分第二十二
  池流法音是在講智慧,請大家定下心來。佛言。諸寶池中其水轉相灌注。不遲不疾。波揚無量自然妙聲。或作說佛聲。或作說法聲。或作說僧聲。或說寂靜聲。說空無我聲。說大慈悲聲。說波羅密聲。說十力無畏不共法聲。說諸通慧聲。說無所作聲。說不起滅聲。說無生忍聲。乃至說甘露灌頂一切妙法如是等聲。稱其所欲莫不聞者。喜悅無量。發清淨心。無諸分別。正直平等。成熟善根。永不退於無上菩提。於彼世界。不復聞於地獄餓鬼畜生夜叉殺生偷盜鬥諍惡口兩舌。如是等一切惡聲。聞且絕無況有其實。但有自然清淨之音。自然快樂之事。是故其剎名曰極樂。有人問起極樂世界在哪裡?極樂世界近在眼前,近在我們的心動下一念之間,遠在十萬八千里以上,十萬億佛的世界,近在我們一念之間,或者別人說我們不好,我們心存慈悲心、感恩的聲,相信那個時候就是極樂,我們若忍一聲或忍一時之氣的時就是極樂。老師。極樂世界那麼遠我又沒看到。你現在、在找極樂世界,沒有看到的這個時候你心靜不下來不安,極樂世界離你十萬八千里。或者老師。我信、願、行,我信極樂世界,信阿彌陀佛的極樂世界,信開始,極樂已經在你們的心。願者我願唸佛在家修行,願往生西方極樂世界,願者當下證到極樂。行者實實在在去做,實實在在去修行唸佛,修正偏差的個性,該反省的反省,該懺悔的去懺悔,該道歉的去道歉,相信我們的心若真正清淨的時,那個時候就是極樂。所以極樂一分一秒時時都在我們的心中,但是若三毒,貪瞋癡之心時時在我們的心中,我們就變成地獄,天堂、地府在我們的一念之間。現在來說池流法音分第二十二。池流就是我們的智慧。佛言。世尊跟我們講。諸寶池中其水轉相灌注。我們心靈中的極樂世界七寶池的水都是相通的,不像我們這裡只有單獨一堀,若有一堀則變成死水,像我們山上的水有好幾堀都相通的才不會發臭。那麼我們的心一堀池就一個念頭,一個池一個心,一個池一個念頭,每個念頭一個池一個水都是相通,我們心和心都是相通,人和人之間都是相通,都是調和,水轉相灌注,就是我們人來到世間短短幾十年中間都是調和,都是互相幫助,戶相相蔭,互相關心,互相來幫忙,分工合作這是調和,所以其水轉相灌注講的是調和。不遲不疾。調和不慢不急就是很自然,就是大自然。波揚無量自然妙聲。我們人與人之間的調和是無量無邊心所會成,造成自然妙聲,有感恩的聲,報恩的聲、知足的聲、慈悲的聲、歡喜的聲,並沒有凶惡的聲,沒有相罵的聲,所以七寶池的水自然真正美妙的聲。或作說佛聲。這個水所發出來的聲就是佛在說法的聲。或作說法聲。法音的聲,宇宙大自然互相調和由心感恩的聲。或作說僧聲。僧聲。曾經作過人,就是人與人互相關心的聲,借我們互相的口說出能夠讓人精進、充滿著生命活力的聲。或說寂靜聲。這就是我們的心聲,說我們心靈的意念,說心與心所傳的聲。說空無我聲。空無的聲就是大慈悲聲,沒有自私之心。說大慈悲聲。發大慈悲聲就是你有困難我幫忙你,你有智慧的障礙我說法給你聽。說波羅密聲。說道的聲因為五官五蘊六塵,所產生智慧的聲。說十力無畏不共法聲。十力就是我們能知和覺三世業報智力的聲,說禪定解脫三味的聲,或者是諸根勝力的聲,所以有十種的聲,說出世間有十種、種種的苦的聲,或者修行妙法的聲。說諸通慧聲。說出所有能夠開大智慧的聲。說無所作聲。說不起滅的聲。說不起苦的因,不滅苦惱的聲。說無生忍聲。自然法之聲。乃至說甘露灌頂一切妙法如是等聲。或者在講灌頂一切妙法這大智慧,這是咒,如是等聲在極樂世界、在七寶池中,這些水都會流出這些聲。稱其所欲莫不聞者。所有其他所講的聲都可以聽到。喜悅無量。大家聽到以後由心發露非常的歡喜。發清淨心。這些水聲常常都會出清淨的聲。無諸分別。無所分別。
  在民國七十六年本來我們的道場想要遷到頭汴坑,在頭汴坑有一個地理非常好,照一般來講是一個王侯將相地、皇帝地,那時候沒看過這裡,感覺那裡很好,有一天我跑到後山,聽到水聲,滴、滴,那個聲音非常好聽而且很清脆,我自己開車去,在蝙蝠洞再進去,自己靜靜的聽,都聽到睡著了。聽到滴、滴的聲音,那個水化出一好大好大堀的水出來,那時候我悟到我們的心靈若達到完全清淨的時,一點點的水聲也好像是在打雷的聲好大聲而且很清脆又有共鳴,發出波浪的聲音雖然一滴水但是很大聲,那時我悟到有耳通的原理就是這樣來。從那以後常常一定下來就有法界、靈界,吱吱喳喳的聲,自然會聽到這樣的聲,有時候出去外面,坐下來旁邊有很多人在講話的聲,定下來才發覺周圍有很多靈界的聲。要達到耳通就要像我剛才講的那樣完全捨棄煩惱,捨棄一切的不滿,捨棄三毒:貪、瞋、癡的時,坐下來從耳根進入我們心靈裡面的時,那個聲音你就能聽到,那個聲音發出的聲像是爆炸聲,那時候靈界、法界、無形無相看不到的這些聲音,你就可以聽到,你們可以試試看,把心定下來,你們聽下去就可以聽到法界的聲。有人問老師。您怎麼聽得到那些聲音,如果我說我聽的到,你們不相信,如果我說我聽不到,在大虛空就有這些東西,就有這些法音像是錄音機,一片錄音帶你那樣將它磨擦你聽不到,如果有放大器的時候你就聽得到,所以練習耳通能聽到一些聲,各位可以從這方面好好的去修。假如發出不滿的聲,雖然說我現在罵你,認為你在草屯沒聽見,不要忘了我們說話,這一句聲音傳出去在空氣中就有錄音帶錄了下來,地球一轉過去,向東像是在彰化、草屯有時候也會感應,所以我們說的聲不要認為我在後面講沒有人聽到,我們講的聲音就像是打高爾夫球,球一拋上去的時你認為沒什麼,你雖然走過去後面的人也會被落下的球打到。所以我們在講話要注意因果,時常有一些信眾來問師尊。老祖師尊。會對信眾說你昨天講什麼話,他說你怎麼知道,你講出去雖然你在那麼遠,但是磁場已經在虛空界,那麼王禪老祖。觀世音菩薩。阿彌陀佛。諸天如來。祂們為什麼能夠聽到,因為整個佛菩薩、聖賢祂們的心已經都包容著虛空,發出一個聲音都在菩薩的手裡面,心裡面,所以我們不能夠隨便罵人家,罵人家到最後他們還是會知道。水的聲音就是發露水會講話,水溝流動的聲你聽聽看,聽到最後也會說你多話,我多話,那個聲就像極樂世界這些聲,可以聽看看,各種的聲都有。正直平等。所有一切的聲都是在為度眾,水的聲也是在度眾。成熟善根。永不退於無上菩提。在極樂世界七寶池邊在轉的水的聲所表達的也是在說法,也都是法音。都是正直平等和我們世間人所講的完全不一樣。為什麼呢?你在極樂世界都聽得到,因為在極樂世界我們的心靈很清淨的時你就可以聽出所有的水聲在說什麼法。永不退於無上菩提。於彼世界。不復聞於地獄。在地獄所聽到的聲,地獄,餓鬼道、畜生道、夜叉殺生偷盜鬥諍惡口兩舌。十惡、八邪這些造成娑婆世界有這些,在極樂世界就沒有這些聲。如是等一切惡聲。像是娑婆世界、地獄餓鬼畜生夜叉殺生偷盜鬥諍惡口兩舌。極樂世界絕對沒有這些聲音,所以罵人、惡口、偷東西、搶、打架、相罵、殺生種種這些不調和的行為在極樂世界都沒有,在極樂世界所發的聲都是慈悲的。剛才在休息室你們的三師兄提起那麼久都沒有下雨,去年我講易經的時有講去年地天泰賠錢年,眾生的錢拼命發,今年天地否,去年地天泰今年反過來天地否、陰陽不交,天地否卦中沒水,所以今年沒雨,正常的,天地否陰陽不交,天地不交,中間缺一點,天心。那麼要如何才有雨呢?這有學問,你們的三師兄也很感慨,他說現在的人只知道煩惱選舉是不是能選上,都沒有在煩惱有沒有下雨,看有沒有什麼方法才能下雨,上上下下都只知道選舉,都在追求名與利,沒有一個在關心如何祈求風調雨順、國泰民安,如果再一直沒有下雨明年大家會沒有飯吃,會像非洲,搶的人會更多,所以我們的娑婆世界和極樂世界不一樣。
  那麼要如何能夠有雨,天地否就是天和地中間欠缺一個天心,欠十字天心,欠我們的心上至下共同時時祈禱上天慈悲,風調雨順的時雨就會順,天和地欠一個天心,結果我們將天心拉到旁邊去了,所以沒有天心,沒有真正體會天心,那麼世間會亂,那麼娑婆世界的人有地獄就是黑暗的思想,餓鬼就是貪、搶,畜生就是無知,夜叉是邪心,殺生偷盜鬥諍惡口兩舌這些不調和思想的時,世間和極樂世界完全兩回事,所以我們也要往生極樂世界。聞且絕無況有其實。但有自然清淨之音。自然快樂之事。是故其剎名曰極樂。極樂世界有自然清淨之音,自然快樂之事,真真正正自然不是人為的快樂,自然的快樂就是從內心發露出來,世間的快樂就是第六天有情的快樂,情緣是情和緣的快樂是不一樣的。所以來生我們要往生諸上善人的世界就是西方極樂世界,各位共同要證道的世界叫作極樂。現在請各位靜下來,用打坐的不要用合掌,你打坐起來的手,阿彌陀佛的法印,裡面是池,觀世音菩薩慈悲的甘露,兩個手兩個以上的池,右手在下,左手在上,我們定下來,觀想我們的心中有七寶池,我們的手中有極樂世界那麼大有七寶池、七寶池的水經過我們的手指中間是水溝都是互相流通,打坐時的手印,右邊是陰極要在下,左邊是陽極要在上,陰陽要調和,這個剛好在我們的肚臍之下。打坐時眼睛看前面不要閉起來,觀想你們的手中全部都有七寶池,七寶池裡面都有水,七寶池裡面都是金銀琉璃,有金色、黃色、白色、紫色,也有金黃色都有,七寶池的水都在互相連貫,而且水發露出來的聲音都非常清脆,要再觀想七寶池旁邊都是你的親人也在旁邊打坐,靜靜的在聽這個水聲,觀想,用想的在你們的心靈之中親人、朋友還是過去生有緣的人,或者冤親債主全在七寶池旁邊聽這水的聲。佛言。諸寶池中其水轉相灌注。不遲不疾。波揚無量自然妙聲。或作說佛聲。或作說法聲。或作說僧聲。或說寂靜聲。說空無我聲。說大慈悲聲。說波羅密聲。說十力無畏不共法聲。說諸通慧聲。說無所作聲。說不起滅聲。說無生忍聲。乃至說甘露灌頂一切妙法如是等聲。稱其所欲莫不聞者。喜悅無量。發清淨心。無諸分別。正直平等。成熟善根。永不退於無上菩提。於彼世界。不復聞於地獄餓鬼畜生夜叉殺生偷盜鬥諍惡口兩舌。如是等一切惡聲。聞且絕無況有其實。但有自然清淨之音。自然快樂之事。是故其剎名曰極樂。


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學 [行動版]
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058