首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 唯心聖教功德基金會
癸卯年水陸法會誦經統計: 目前總數 1,651,605 部 目標 18,880,000 部 目前達成率 8.7%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
  重 要 訊 息 公 告元月九日歡迎大家回總本山為 混元禪師祝壽
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
佛說大阿彌陀經
佛說大阿彌陀經

混元禪師開示

法會大眾分第一

阿難發問分第二

五十三佛分第三

法藏本因分第四

大願問佛分第五

四十八願分第六

願後說偈分第七

初修善行分第八

親近諸佛分第九

願成作佛分第十

蛸蝡亦度分第十一

光明獨勝分第十二

十三佛號分第十三

阿闍太子分第十四

地平氣和分第十五

講堂宅宇分第十六

蓮華化生分第十八

[句-口+止]者比類分第十九

澡雪形體分第二十

澡畢進業分第二十一

池流法音分第二十二

池岸花樹分第二十三

樹音妙樂分第二十四

自然飲食分第二十五

景象殊勝分第二十六

道場寶樹分第二十七

寶網音香分第二十八

蓮花現佛分第二十九

大會說法分第三十

十方聽法分第三十一

觀音發問分第三十二

菩薩出供分第三十三

菩薩功德分第三十四

泥洹去者分第三十五

光明大小分第三十六

恩德無窮分第三十七

佛壽人數分第三十八

遞次作佛分第三十九

佛智無極分第四十

獨無須彌分第四十一

十方稱讚分第四十二

三輩往生分第四十三

必修十善分第四十四

復有三等分第四十五

一生補佛分第四十六

大會寶池分第四十七

世人極苦分第四十八

五道昭明分第四十九

壽數隨意分第五十

八端檢束分第五十一

眾見佛相分第五十二

疑城胎生分第五十三

菩薩往生分第五十四

聞法因緣分第五十五

正法難聞分第五十六

澡雪形體分第二十
  各位以後若要懺悔的時,坐下來,對還是錯,一定要合掌起來,反省觀想阿彌陀佛坐在我們的心中,帶領所有一切有緣沒緣都在我們的後面,向佛懺悔。所有有錯不只是你們,我們的祖先、父母親同時也有錯,所有冤親債主也有錯,今天在九九法會的時間裡面,我們的祖先、父母親、所有的冤親債主、所有、有緣的法界,有緣的,他們也都來到這裡了決生生世世的恩和怨,所以我們帶領來懺悔之時,我們觀想要從內心裡面去想,一件一件事情找出來懺悔。我們若錯了,就跪下來向佛頂禮,若是有傷害到兄弟朋友,我們請他們和有緣的這些來坐在佛的身邊,求佛慈悲向他們頂三個禮,求懺悔,以後不再犯,那樣一來你們的罪業一定能消完,要不,你們今天拿多少錢出來請人誦經幫你們消業,那是根本不可能的事情。若是這樣違背因果,要注意、所有一切的錯只有歡喜心願意去承受,不要犯到世間的法,認為拿多少錢來就能消業那是錯誤的觀念,這不是真真正正成為人的正法,各位要認識清楚才不會繼續造業,我們繼續來講到四點半圓滿結束。澡雪形體分第二十佛言。阿彌陀佛剎中諸菩薩聲聞諸上善人。若入七寶池中澡雪形體。意令水沒足。水即沒足。欲令至膝。欲令至腰至腋以至頸。水亦如是。欲淋灌其身。悉如其意。欲令其水如初。即亦如初調和冷煖無不順適。開神悅體。滌蕩情慮。清明澄潔瑩若無形。既出浴已。各坐於一蓮華之上。自然微風徐動吹諸寶樹。或作音樂。或作法音。吹諸寶華皆成異香。散諸菩薩聲聞大眾之上。華墮地者積厚四寸。極目明麗芳香無比。及至小萎自然亂風吹去。諸菩薩聲聞大眾。有欲聞法音者。有欲聞音樂者。有欲聞華香者。有皆不欲聞者。其欲聞者輙獨聞之。不欲聞者寂無所聞。各適其意無所違忤。其為快樂常得自然。為什麼我要把這一分講完,因為這一分和前面連貫,這一篇說雪代表清淨。佛言。阿彌陀佛說他的淨土中的極樂世界的諸菩薩聲聞諸上善人,假若入七寶池中用水來洗我們的身體、外形的時,若要水淹到足,水就淹到足。水若要淹到膝,水就到膝。水若要淹到腰到腋下甚至到脖子,水就淹到那裡。不過不能讓水淹到鼻子,淹到鼻子就沒救了。水亦如是。欲淋灌其身。悉如其意。上師灌頂在灑只灑在頭上,沒灑在下面。我們的心脖子下面本來的自性七寶池,原來就已經洗下面,脖子以下本來就清淨的,不清淨的是頭上,因為我們的頭上妄想多,灌頂的大悲水、甘露水只淨頭上。今天我教你們一個要領,你們出去若看到有人往生或是看到奇奇怪怪的回來時,頭起煩惱起痛苦的時,我教你們一個方法,準備一碗水,用小杯子勺七杯水放在另一個碗(杯)內然後面向你們發生的地方,手拿著那一碗水站著唸七遍的唵嘛呢唄咪吽,然後將水淋在頭上就能馬上清醒過來,非常好用,你們可以試試看。
  今天你們有來共修知道七杯表示七寶池,七寶的水所形成的水,你們將它倒在杯子裡唸唵嘛呢唄咪吽,比喻草屯就向著草屯的方向,要站到外面見天後淋在頭上就馬上清醒,唸唵嘛呢唄咪吽這是教你們要領,省的去讓人收驚,你們若要來找我收驚,我若放假你們要怎麼辦,因位你們今天有修這個法,聽這個經,知道七杯水就是七寶池,七寶所形成的。所以水要淹到脖子就淹到脖子。水亦如是。欲淋灌其身。假如要灌全身體的時候也照這個意思。欲令其水如初。即亦如初。希望七寶池的水要到那裡就到那裡,熱的和冷的調和都一定會順。假如你們觀想腳伸進去,腳熱呼呼的那就要注意,你們的心火太旺,因為你們的心火太旺那你們的七寶池好大有兩萬哩的水也照常熱呼呼的,所以心念很重要。冷煖無不順適。開神悅體。滌蕩情慮。清明澄潔瑩若無形。既出浴已。各坐於一蓮華之上。說你們洗完澡後,在極樂世界的七寶池中,你們要水高還是低都隨你們的意念,洗完澡後非常的清爽,非常的歡喜,過慮了所有的一切世間這些有情無情,高興不高興,一切都是過慮完了。清明澄潔瑩若無形。都是自然化為無形,洗完澡後各自去坐在蓮台上面。我看我們要去極樂世界才對,娑婆世界台灣愛水沒水、有水,水裡面有大腸菌,痢疾,讓人起煩惱。極樂世界那裡的水可以自己調整,洗完澡後坐在蓮花之上,自然微風徐徐的吹動,吹動各種的寶樹,有的寶樹會發出的音是音樂,有的是法音,有的吹動寶樹發出各種的香。散諸菩薩聲聞大眾之上。這種香散在各菩薩的身上和在那裡聽經的人的身上。花墮落在地上積有四寸厚。極目明麗芳香無比。這些花非常的清香,我們看到的時候能夠讓我們的眼睛看到很清很美。不像我們世間的地上,非常髒讓我們的眼睛看的很不舒服,極樂世界不會這樣。世間的環保做的不好,半路上好多垃圾桶看到眼睛都快瞎掉,所以我們的山上我要認真來種花,花落滿山,我叫你們的師兄不要掃,有花的時,風一吹,吹落了也是要掃,世間在好的道場也比不上極樂世界那樣。諸菩薩聲聞大眾。在極樂世界這些諸菩薩聲聞大眾,若要聽到法音就有法音,若要聽到音樂就有音樂,若要聞到花香就有花香,不像我們世間若想要聞到花香結果聞到的是臭黑,我們若想要聽到好音樂時,那些打架、槍聲、哀叫聲就來,所以極樂世界和娑婆世界完全不一樣。有皆不欲聞者。也有不想要聽的。其欲聞者輙獨聞之。我們若不想要聽的不會讓我們聽到,我們想要聽的會照我們的意思聽到。像是有一位你們的師姊,埔里觀音山莊廖師姊七月份有一天她跑來,老師。我很不想聽,我們家的狗叫得很難聽,我說那是開合唱團,一隻狗在叫,其餘十幾隻也跟著叫,一隻狗獨唱不會怕,十幾隻開合唱團,怕的晚上不敢上廁所,接連一、二十天,嚇得不知如何是好,我教你們用平安符,每人二十四張,將平安符化在碗裡放入熱水與冷水,在下午三點過後,一般落陰在下午一點,真正要淨陰要在下午三點過後,地球日頭下午三點過是沉陰,所以病人在下午三點過後就會一直發病直到隔天早上,雞叫鬼才會跑掉。開過刀的就有經驗,早上三點雞報寅時,聽到雞叫鬼就跑掉了,地球轉到下午三點的時地球的引力到落陰的時會一直拉,人就會很痛苦,狗看到靈界的東西才會一直叫,他們也是有冤,狗看到不會表達出來只會用叫的,因為有嘴無法講。所以上次我講求道容易悟道難,悟道容易證道難,證道容易行道難,行道容易弘道難,弘道最困難,他是耳聾的,你講他聽不到,他是啞巴,你問他,他又不會回答,所以他若是又聾又啞,你就有嘴也無處講。我感覺很多法師都很了不起,弘法、弘佛法讓人體驗到弘道難,狗就是有嘴無處講,所以我們要記得人來到這個世間,作人是來修行的不是來受福報的。
  有位師兄問起,為何人道是最好的修行場所也是最容易墮落的,人道能夠讓我們看的分別,聽的分別,眼、耳、鼻、舌、身,因為我們還有個意,才會在八識田裡發露出來,假如我們出世為畜生,只會在餓的時候到處找吃的,不會去自主自己,狗也一樣,所有的動物都一樣無法主宰自己,那麼我們出世為人最好,能夠去判斷事,能夠發露表達自己的意願,所以作人最好,人道是最好的修行場所。我們若到極樂世界作佛的時,我們就不用再下來世間輪迴,若是作為一個王爺公還是要再跳下來,在座各位你們很多都是王爺公來出世的。今天有一位信士說老師。謝謝您,我向您三頂禮,您幫我生一個兒子,我說我沒辦法幫你生兒子是你自己生的,我指路給你們走,他在天上的福報享受完了,再跳下來世間出世作人在你家差不多七十歲,七十歲生老病死裡面都還有苦,在天上享受完了還是要再下來,來很高興我也替他高興,煩惱也是要有煩惱,煩惱就是你在上面作天人,作王爺公,你已經作神你有機會又再來出世,有好姻緣你又再來出世,求一個身體,因為他們知道在天上福報享受完了,享樂圓滿了再來世間出世,出世在一個好人家,地位有、經濟又好,下來的時若偏去了,不正當的引導他,沒繼續作佈施、救濟、種善德,下一世一定墮落下去,密集安打、連貫作業。所以我們人來到世間走到這個程度,有機會去精進,自己去找出心靈的自己,一下子跳上去,原來比菩薩還要高,比道家帝君還要高,那麼玉皇大帝在三界內,他還有一些執著,執著看到眾生的苦想要去救,天公是很偉大,眾生的苦有時按耐不住眾生的哀求,一直求,他就會叫某某人你去幫他度過好了,這一條帳算天公的,但是你不作就說天公不慈悲,所以天公很可憐,擔我們一切的業,擔我們的業,有一天他還是會再下來出世投胎。所以阿彌陀佛前面就有印有五界、娑婆世界、那些苦都還要在輪迴,所以我們既然已經來到世間就好好為人,好好的學佛,學佛的智慧,好好的向我們的內心去尋人道,我們就不會墮落。那麼為何會在世間墮落,就是三界:色界、慾界、無色界。色界我們看得到的,慾界慾望的,無色界用幻想的程式,都叫有情天,三界就是情天,三個天,我們到這個程度是一個界限,你們若沒有很大的開悟,你們就沒有辦法超越出去。佛法遍滿整個虛空三十千大千世界和天道之中,是否都能聽聞佛法,這點問得很好,六道之中佛法遍滿整個虛空三千大千世界,地球是三重千銀河系當中的一個,佛法是心的法,心的法包容整個大千世界。所以發露我們的慈悲心、愛心,他們同時也有辦法感受,所以六道裡面同時也會感受到佛法。那麼阿彌陀佛法藏比丘發露他的光,照耀到整個的所有蛸飛蠕動、溼生、卵生、胎生,這些所有的東西,所以佛法能夠超度這些六道眾生,我們出世作人要好好珍惜。
  其欲聞者。要聽不要聽都隨你自己的意思。在世間我們若不聽也硬要我們聽,不聽他也會拉著你的耳朵叫你聽他講,在世間有時很難作人。有位師兄說老師。錄音帶怎麼不賣貴一點,我說夠成本就好了,你要聽我講話我還要錢給你,甚至我錢給你,你都不要聽我講話,所以有時候要聽到聽不到,不要聽到硬讓我們聽到,這都是在娑婆世界的苦惱,在極樂世界就沒有這些苦惱。不欲聞者寂無所聞。不要聽到就像是三更半夜沒有人吵。各適其意無所違忤。其為快樂常得自然。這些快樂在極樂世界的天人、聲聞大眾,要聽就聽,不要聽就不聽這就是照他們的意聽,娑婆世界與極樂世界不一樣。我們幸運出世在娑婆世界,說是幸運也是不幸,不幸在那裡呢?不幸的是我們不知道佛法,不知道好好的去找出自己的本心,假若我們能找出自己的本心,找出自己的極樂世界的時,相信我們是幸福的、光明的,現在請各位坐下來,我再唸一遍,這一篇我希望各位好好的觀想,就是我們要在七寶池中洗澡,洗我們的形體,水要到那裡就淹到那裡,不要的就不要,這些水冷暖都剛好,而且洗了精神非常好,洗完後都坐在蓮花之上,蓮花旁的樹都有陣陣的風吹來,也有音樂種種,現在請各位帶領你們的祖先、有緣的兄弟姊妹、所有有緣的親人、冤親債主,所有的都在自己所造的七寶池旁,開始每個人都在那裡洗澡、洗形體,初開始試著你們心量的心通力。佛言。阿彌陀佛剎中諸菩薩聲聞諸上善人。若入七寶池中澡雪形體。意欲令水沒足。水即沒足。欲令至膝。欲令至腰至腋以至頸。水亦如是。欲淋灌其身。悉如其意。欲令其水如初。即亦如初調和冷煖無不順適。開神悅體。滌蕩情慮。清明澄潔瑩若無形。既出浴已。各坐於一蓮華之上。你們所有的祖先、兄弟姊妹、過去生生世世、有緣無緣、有情無情、冤親債主等現在都坐在蓮華之上,蓮華在七寶池之中,七寶池之中發露無量的蓮華,蓮華之上都坐上身體洗好的你們的親人、兄弟姊妹、所有冤親債主,放棄一切的恨,因為一切的恨,身體的罪都洗乾淨了,現在都坐在蓮花之上。自然微風徐動吹諸寶樹。或作音樂。或作法音。吹諸寶華皆成異香。散諸菩薩聲聞大眾之上。華墮地者積厚四寸。極目明麗芳香無比。及至小萎自然亂風吹去。諸菩薩聲聞大眾。有欲聞法音者。有欲聞音樂者。有欲聞華香者。有皆不欲聞者。其欲聞者輙獨聞之。不欲聞者寂無所聞。各適其意無所違忤。其為快樂常得自然。


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058