首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 唯心聖教功德基金會
癸卯年水陸法會誦經統計: 目前總數 907,314 部 目標 18,880,000 部 目前達成率 4.8%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
  重 要 訊 息 公 告法會期間不開法講師會議
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
佛說大阿彌陀經
佛說大阿彌陀經

混元禪師開示

法會大眾分第一

阿難發問分第二

五十三佛分第三

法藏本因分第四

大願問佛分第五

四十八願分第六

願後說偈分第七

初修善行分第八

親近諸佛分第九

願成作佛分第十

蛸蝡亦度分第十一

光明獨勝分第十二

十三佛號分第十三

阿闍太子分第十四

地平氣和分第十五

講堂宅宇分第十六

蓮華化生分第十八

[句-口+止]者比類分第十九

澡雪形體分第二十

澡畢進業分第二十一

池流法音分第二十二

池岸花樹分第二十三

樹音妙樂分第二十四

自然飲食分第二十五

景象殊勝分第二十六

道場寶樹分第二十七

寶網音香分第二十八

蓮花現佛分第二十九

大會說法分第三十

十方聽法分第三十一

觀音發問分第三十二

菩薩出供分第三十三

菩薩功德分第三十四

泥洹去者分第三十五

光明大小分第三十六

恩德無窮分第三十七

佛壽人數分第三十八

遞次作佛分第三十九

佛智無極分第四十

獨無須彌分第四十一

十方稱讚分第四十二

三輩往生分第四十三

必修十善分第四十四

復有三等分第四十五

一生補佛分第四十六

大會寶池分第四十七

世人極苦分第四十八

五道昭明分第四十九

壽數隨意分第五十

八端檢束分第五十一

眾見佛相分第五十二

疑城胎生分第五十三

菩薩往生分第五十四

聞法因緣分第五十五

正法難聞分第五十六

世人極苦分第四十八
 各位的修道也一樣,九九天,從第一天開始到最後一天只剩兩個禮拜,下禮拜各位最好保持到最後有頭有尾,不要做到一半就跑掉了,要用飛的飛不到,那就浪費了這段時間,各位要忍耐。
 這中間各位很辛苦顧油燈,奇形怪狀的事情很多,前面一個油燈你們不知道有沒有看到,中國大陸累劫陣亡的將士都進來,因為有一些業,就是我們的火地,心火攻心,才有這些累劫恩恩怨怨的出來,恩恩怨怨的事情一旦發生的時候,世間就沒有平息的一天。
 中午你們的師兄說世間的人都互相在相觸,假使各位正式瞭解過去生在哪裡出世,原來同一種族的時候,我們就不會互相殘殺,就是不瞭解,以前我告訴過你們,日本我也出世過兩、三次做日本人,荷蘭人、英國人我也有去投胎,中國我也有去投胎,那麼你們看我是芋頭還是蕃薯。
 各位地球上天底下都是我們的家,不要去區分種族黑人、白人、紅番,你是什麼人不要有這種想法出來,我們學道的人我們的心會包容心才會開,四海一家。
 中國大陸累劫陣亡過去的將士,他們今天一起來這裡聽經聞法、共修,都能夠同證菩提,這是各位的慈悲念,所以借著我和你們的師兄共同把這個事情做圓滿,這是大家共同各人要盡的義務,並不是誰的功德。
 所以各位下一次來上香的時候,要加一句中國大陸累劫陣亡將士同證菩提,往生西方極樂世界佛淨土,阿彌陀佛!你們要跟他們講一下,他們會很高興,這個功德很大,我們今天講到四十八分,世人極苦分第四十八。
 佛言。世人於劇惡極苦之中。勤身營務以自給濟。無貴賤貧富。無少長男女。皆憂財物累念積慮。為心走使無時安息。若有田憂田。有宅憂宅。有牛馬六畜奴婢衣食什物。悉共憂之。尊貴豪富。既有斯患。嬰結于心。不能自適。若貧窮下劣。常苦困乏。無田亦憂。欲有其田。無宅亦憂欲有其宅。無牛馬六畜奴婢衣食什物。無不憂之。欲其皆有。適有一物。復缺一物適有是事。復缺是事。勤苦若此。休息無時。不達於道德。迷沒於嗔怒。貪恨於貨色坐斯不得道。當入苦惡趣。輾轉其中。雖數千億劫無有出期。痛不可言。極可哀愍。今語汝等。世間之事。擇其善者勤而行之。愛欲榮華不可常保。皆當別離無可樂者。乘佛在世。當勤精進。願生極樂世界。
 這篇是佛在跟我們講世間人的苦,以上這些的苦,佛跟我們講沒錢、沒財、沒利、沒名都是苦。
 佛言:世人於劇惡極苦之中。釋迦牟尼佛跟我們說世間人在這幾年當中像是在演戲,都在善惡當中非常的苦。勤身營物以自給濟。每一日都很認真在工作,都是在圖一個溫飽。 無貴賤貧富。無論貴賤貧富。無少長男女。皆憂財物累念積慮。或者大、少年男的女的都在煩惱財物,都有辦法積慮。為心走使無時安息。為著心在跟我們使性,沒有時間休息。我們現在來到這個世間最有趣,有錢是我們努力應該得的,有錢的時煩惱也多,以前我都講過了,有錢要往生的時候,煩惱兒孫會不會將錢花掉,不知道留的住,孫子認真花用說我不認識他,他留下來讓我花用,若聽到會氣死。
 以前我在做測量的時候,遇到同樣作工程的,喔!你那麼有錢可以花用,是、那是人要留給我花用的,那是你的誰?我也不知道,已經留了好幾代;留了好幾代,他不知道那是誰?不過經過他爸爸,我們既然有錢有東西是我們努力來的,但是要順其自然來,我們煩惱死也沒有用,煩惱這些錢以後這些兒孫會不會留的住,留不留的住很難講。
 跟我們講在世間每一天為這些貴賤貧富,有東西讓我們煩惱不完,我們的心在那裡亂撞,有田的就煩惱田,有房子的就煩惱房子,有田的煩惱田會不會漲價,有房子的,現在的台灣人最有趣,以前較沒錢都不怕死,現在有錢了最怕死,存一些錢樓房買一棟就好,若再買一棟煩惱現在建的會充公,共產黨來會充公,我就要快一點來移民,你若是為了孩子的學業增,進來移民無妨,若是為了怕台灣會被共產黨來統治,就想辦法來移民,結果錢抱出去被人騙了,這是因果、因因果果。
 我們若有田煩惱田,有房子就煩惱房子,有牛馬六畜奴婢、衣服、食物都是在煩惱。
 煩惱這品質最好,這件衣服是綢做的不錯,師姊就說:老師!您穿那件不好,想辦法做一件棉質的,為了做一件煩惱很久,我一直沒拿給她量,常常打電話,老師您那一件快點拿來量尺寸多少。這也是煩惱,我們若學自在,衣服、吃、每樣都沒煩惱。悉從憂之。都在煩惱。尊貴豪富。既有斯患。嬰結于心。不能自適。我們若尊貴非常富有也是煩惱,患得患失,都把我們的心綁住,都沒辦法自己的心自己調整。若貧窮下劣。常苦困乏。無田亦憂。欲有其田。無宅亦憂欲有其宅。假使貧寒也真正艱苦,自己綁自己,無田也煩惱沒有田,也希望我若有田,有房子的時候也煩惱房子。無牛馬六畜奴婢衣食什物。無不憂之。沒有牛、沒有馬、沒有衣服,都是在煩惱。欲其皆有。適有一物。復缺一物。適有是事。復缺是事。勤苦若此。都希望都有能得到,所以一項有就又欠一項,一項一項一直欠,所以都是苦,都認真來苦著。佛祖講這一件,我也是一樣,一間還沒建好又建一間,最近你們師兄帶我去后里看七星墜地的一塊地,那裡有一塊金龜,頭伸出來吃水,七星墜地七粒蛋,會生蛋是龜,龜蛋是圓的還是扁的,結果師兄又再去看,那個時候就要買,結果被綁住了,三個禮拜前因緣成熟就買了,買了以後煩惱就到,買了煩鎳線不知道要建在哪裡?龜的穴不能用鐵的也不能用木材,用鐵插著挾著會不能動,龜頭若挾著一定縮不進去,龜就會變死龜,龜的頭伸長長任人斬龜就會死翹翹,鐵挾著龜死掉了地理就破掉了,頭不會再伸出來,那也不行,若用木材,老祖師尊說木材也一樣,筷子也是木材做的,筷子以前是用木材做的,現在用不銹鋼做的也是不行,心想用石頭,打四方形像萬里長城那樣,再來也煩惱,我跟你們那些護持師兄說鐵不要木材不要,要怎麼辦?用石頭塊,要到哪裡看石頭,用觀音山的石、石性不合用,往谷關打石(台),谷關不知道哪裡有在打石(台),你們知道嗎?在座同修你們若知道谷關哪裡有在打石,講一下,這我又再開始煩惱。
 所以我們來世間處處都是陷阱,都是在給我們煩惱,好哇!沒關係買了大家再來追錢,等三年後再來建。龜要作生日,福龜、壽龜正月初九要作生日,正月初九天公生要作生日,我跟你們大師兄、三師兄說叫他們明年正月初九才去扒一扒,龜殼髒了才去掃一掃,簡單破個土、動個土,現在也在煩惱到那時候,現在才完,煩惱十四天完,還要煩惱明年後段。
 所以我們來到世間每天都在煩惱,那麼煩惱要有超越煩惱的方法,煩惱是我們的權力,煩惱是我們的義務,但是享受煩惱以後甜的果是我們的權力,假如我們沒有開悟,一直歡喜以後,一定後面煩惱也到。
 所以佛跟我們講一個人在世間太順遂,死了以後一定下地獄,要注意,在世間每一天都太順遂,無煩惱每天都很好,財利富貴,每項都有死了以後一定下地獄,為什麼呢?死了以後:喔!我的錢拿不來,我的什麼東西拿不來,那個時候煩惱又過來了。
 所以我們如何在煩惱中間、要體會,有義務煩惱、有權力享受煩惱,我們有權力不要煩惱。
 各位你們已經當人父母親,難免煩惱兒子、煩惱孫子,我時常叫人有空就勤唸佛。哎唷!我兒子還沒婜,那好等你兒子娶再來唸佛、再來修行,兒子娶了,也有孫子了,又說我孫子還沒長大,等到不能呼吸的時才要怎麼樣,已經來不及了,所以各位大家要稍微的放開,要看的開。
 你們一位師兄蔡水前幾天往生了,上禮拜來共修的時候,媳婦很孝順,我說明天可以出院了,這下明天是不是可以帶回去還是要走了,他心裡很懷念老師每天都在講這個唸佛、講經,非常好、很好聽,我很想聽,我說好,你來聽,現在來的時候,他走了,走的很安祥。
 我們的唸佛,有空時候要常唸佛,煩惱永遠煩惱不完,確實永遠煩惱不完,要會放棄,要會放掉,煩惱要會煩惱,要會放掉,這才是我們的人生。
 你們的師母說你煩惱,煩惱到那樣,晚上為什麼那麼好睡?我才不會那麼傻,我享受我的睡眠,把它丟掉,明天再打算,所以再怎麼忙,煩惱五分鐘而已,再下去我要享受我睡眠的時間。
 你一直煩惱事情無法解決,假如你一直煩惱事情有解決,我希望各位你就一直煩惱,假如你認為煩惱無法解決的時候,就把煩惱都丟掉,自己稍微拿捏一下,人生才不會怨嘆。
 佛祖說人生每天認真在煩惱,認真在憂愁,貧苦就像那樣。休息無時。什麼是休息無時呢?就是我們的心,我們的頭殼沒有時間的空閒。不達於道德。現在末法時期,魔境現前,為了達到自己的目的,都是違背良心道德。前幾天你們的師兄說:世間如果有因果的時候,怎麼沒有在報應,因果都有在報應不是不報,假如我們種一個壞的因,我們若要害人的時候,已經果開始長出來了,什麼果呢?那個時候開始煩惱如何害人,做一項違背良心道德,開始心不安,果已經跑出來了,不是沒有出來,不是這個人違非亂做都不報,不是不報,他的報是殼丟掉的報,我們所看到的報,但是他整個的靈魂、他所有的九玄七祖跟他同時墮下去,那麼有的人問他心會安嗎?相信不安。
 所以菩薩怕種到苦的因,因為菩薩怕因,種下去煩惱就到,不安的心就開始到,眾生都煩惱果,等到我們要死的時候,才煩惱不知道要到哪裡去,這就是果業要注意。不達於道德。現在的社會那麼亂,才會違背良心道德,比喻毒,我為了達到要賺更多的錢,我拿毒品來賣,這一定會被打入十八層地獄,這不是不報,有報很快。
 各位在座在世間要從道和德,德為先,道是大自然種善在做。 迷沒於嗔怒。我們就很會生氣,很會嫉妒。貪恨於貨色坐斯不得道。當入惡趣。我們就貪如何得的到,我們若遇到這個苦處的時候,就會入非常苦的地獄,惡趣就是地獄,心不安。輾轉其中,反反覆覆,哀哀哉哉。雖數千億劫無有出期。雖然幾千劫萬萬劫來,無法出頭天。痛不可言。這樣的痛苦沒辦法說。極可哀愍。這個人非常的可憐。釋迦牟尼佛跟我們講,世間最可憐的是什麼人呢?沒有錢、沒有名、沒有利都不會可憐,最可憐的是貪和恨,因為貪就很會生氣,我們要死的時候,死了以後就下地獄,所以世間上出世最可憐的,就是最會生氣的人,沒有錢,沒有名,多病都不是最可憐,最可憐的就是最會生氣的人,多病痛了不起是這一生,很會生氣的在要斷氣的時候,會像影片都浮出來給他看,在看的時最生氣,魔境現前,氣到要什麼時候走,無可奈何,有嘴無處講,恨、怨,我們死了以後馬上下地獄,下地獄就無期,生生世世的墮下去,這種的苦最可憐。
 所以各位看到生氣的時候,阿彌陀佛!慈悲、罪過、罪過,我們要勤唸這樣,這樣我們的心靈才會漸漸解脫。 今語汝等。佛跟我們講這些話給大家。世間之事。擇其善者勤而行之。世間的事情,我們要選擇善的去做。愛欲榮華不可常保。我們雖然恩恩愛愛非常愛,愛到死來死去的時候,欲望、榮華富貴不可能永遠保住,這都是暫時借我們所用、所看而已。 皆當別離無樂者。這都要離開我們。
 中午你們一位師姊,她爸爸身體不好,我說「妳爸死了嗎?」沒有,老師您怎麼這樣講?我說嚴重就死了,這就是說他們這個中間很多事情想不通,我就說比喻亞歷山死去的時候,手伸到棺材外面,我沒有帶走,手伸到棺材外面,他心很安回去了。
 世間所做所努力的暫時借我們繼續緣份,像是仙佛寺建設這樣,我為了要繼續過去生我們大家的緣份,過去生的緣份能夠在這裡繼續,再下來丟掉,我也沒帶去,接力賽而已,我們要看破,但是該做的也要做,看破的要看破。
 乘佛在世。當勤精進。乘佛在世,佛法在世間的時候,我們要認真來精進。願生極樂世界。一定要發大願力願生極樂世界,各位若沒有發大願力,願生極樂世界的時候,我們死了以後,不可能去極樂世界,所以我們要發這個願力,生極樂世界。
 世間的人確實苦不完,什麼才不會苦,要放的開,放的開不是消極的放,所以我們要從八正道,佛跟我們講的八條正確的路,此去若是有時間有因緣,若是還需要我說八正道,以後我會八正道一條一條慢慢的說,以世間各種的因緣,慢慢的將八正道講給大家瞭解。我們要成佛,從菩薩界要達到金剛界的時,必須要八正道才有辦法上去,不然沒辦法上去。
 現在請各位靜坐,我再唸一遍世人極苦分第四十八。
 這段的觀想各位向內合掌,合掌的時觀想我們坐在蓮台之上,所有的祖先、所有的親人、所有有緣的,都坐在西方極樂世界蓮池、寶池之上,蓮花之上,所有一切的貧富貴賤、愛欲,都要現在你的眼前時,你都放它去,身不由所動,假如世間這些田、宅在煩惱的時候,你就想世間這些田、宅一點點而已,放它去,好好的修,我們的心能夠清淨無煩惱,這樣各位你們就能夠去西方極樂世界。
 佛。世人於劇惡極苦之中。勤身營務以自給濟。無貴賤貧富。無少長男女。皆憂財物累念積慮。為心走使無時安息。若有田憂田。有宅憂宅。有牛馬六畜奴婢衣食什物。悉憂共之。尊貴豪富。既有斯患。嬰結于心。不能自適。若貧窮下劣。常苦困乏。無田亦憂。欲有其田。無宅亦憂欲有其宅。無牛馬六畜奴婢衣食什物。無不憂之。欲其皆有。適有一物。復缺一物適有是事。很缺是事。勤苦若此。休息無時。不達於道德。迷沒於嗔怒。貪恨於貨色坐斯不得道。當入苦惡趣。輾轉其中。雖數千億劫無有出期。痛不可言。極可哀愍。今語汝等。世間之事。擇其善者勤而行之。愛欲榮華不可常保。皆當別離無可樂者。乘佛在世。當勤精進。願生極樂世界。


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058