首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 意見留言 唯心聖教功德基金會
乙巳年水陸法會誦經統計: 目前總數 1,355 部 目標 8,000,000 部 目前達成率 0.0%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板

唯心宗聖歌 → 聖歌系列

世界和平元點-太極壇城聖歌集

太極天八宮廿四山向真言(31m) 點我撥放(30MB)
太極天龍教主讚5分鐘版 點我撥放
王禪老祖讚偈2分鐘版 點我撥放
世界和平祈願文3分鐘版 點我撥放
祈願14分 版點我撥放(13MB)

太極天八宮廿四山向真言

(1)坎宮壬癸水長生 法輪常轉見太平
天地萬物覺有情 柔性修心苦不臨
(2)離宮丙丁火光明 法輪常轉盡超生
太極天尊雷光電 普照地獄無怨靈
(3)震宮甲乙木火明 法輪常轉日月升
帝座天威度群倫 萬聖朝宗皆清淨
(4)兌宮庚辛西方境 法輪常轉現蓮台
出廣長舌說妙法 世間和諧妙智聖
(5)乾宮戌亥連續生 法輪常轉萬萬年
天威輔弼護真主 共讚世界真和平
(6)坤宮未申居財富 法輪常轉衣食住
行功立德諸善行 太極天門福滿盈
(7)艮宮丑寅護自性 法輪常轉華嚴境
山高須彌人人有 勤修精進萬事興
(8)巽宮辰巳大小龍 法輪常轉精進勇
風神水神雷電神 四大天尊鎮太平


太極天龍教主讚

太極天龍教主王禪老祖大天尊
左掌天地法輪掌轉利生佑萬民
右施慈光趨吉避凶拔若無災厄
四大護法風神水神雷電永光明


王禪老祖讚偈

陰陽日月最長生
可惜天理難分明
若有真聖鬼谷子
一出天下定太平


世界和平祈願文

龍天護法保蒼生
化解干戈息戰爭
亦願人心相疼愛
同祈世界永和平


祈願

祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一共創人類真和平
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一共創人間成淨土
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一各依天職轉法輪
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一化解兩岸仇與恨
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一促成兩岸早和平
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一發露大愛無欺凌
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一珍惜兄弟血脈情
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一化解世界無戰爭
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一兩岸合作皆圓滿
祈願南天卅三天王降凡塵
天人合一天地無我金剛心
伏願玉皇大天尊慈鑑
滿我混元唯心宗弟子
為國修道為人類祈福皆滿願


禪機山仙佛寺世界和平元點
台中道場啟用齋天太極壇城修法法儀

台中道場落成謝天恩法會一切工作由元益法師負責執行。
邀請賢士弟子回來參加之活動,請元逸組長協助辦理,
各法師配合完成。

混元 民國九十七年九月二十八日


一、時間:
(1)戊子年九月十九日子時升壇辰時齋天謝恩(各分寺道場各派五十名唯心賢士參加共同祈求世界和平,共創人間淨土。)
(2)九月廿日供各界來壇城祈福,祈求事業如意。
(3)九月廿一日供各界及唯心弟子來壇城共轉地球法輪,共轉世界和平法輪。
(4)應做一壇燄口,以報答天恩,九月廿一日供一百二十桌,熟桌二十四桌,為世界人類祈福。
(5)請梵唄學院院長 元松禪師 主壇圓滿。

二、壇城:
(1)台中道場太極殿前中庭,又名太極天。
(2)壇城名為太極壇城。
(3)壇城佈置力求莊嚴。
(4)壇城在中庭正中央元點。
(5)壇城分六層天:
上層天為-玉皇大帝。
二層天為-王禪老祖聖像,琉璃材質。
三層天為-供養各式花卉。
四層天為-油燈。
五層天為-供品。
六層天為-香爐及地球儀。

三、第五層天-供品:
(1)本供品分八宮
坎宮-糖果共三十六盤
離宮-酥油燈三十六盞
震宮-素齋共三十六盤
兌宮-紅圓共三十六碗
乾宮-金幣共三十六盤
坤宮-蛋糕共三十六個
艮宮-龍眼共三十六盤
巽宮-麵線共三十六卷
上來供養太極天龍教主王禪老祖暨諸天聖神佛菩薩,感恩助我唯心宗共轉世界和平法輪,以維本願。
(2)本供品要每天換共三次。
(3)花不必換。

四、第六層天-法輪:
(1)供香爐八個,給大眾插香祈福與祈願。(雙龍香爐口徑一尺)
(2)爐中灰以新稻草灰。
(3)八宮之卦與卦中安置地球儀,固定給大眾祈福之時,用右手轉地球法輪。
(4)轉法輪之祈願:祈求世界和平,人類永無災難。
(5)地球尺寸為一尺大,共八個。
(6)本地球圓滿後,供於太極殿左右供花處,今後凡有賢士大眾,均可來台中道場自轉法輪,自求合家平安,事業順利,功名順遂,子女平安,風調雨順,國泰民安,世界和平。
(7)地球儀之本質要最好的,中心軸要重新製作,否則原買之中心軸容易損壞。
(8)今後太極殿凡有大眾來祭拜時,鼓勵轉法輪,自求平安與幸福。
(9)八個地球儀分為八宮法輪,各有偈文如后。
(10)邊轉邊念法輪偈文,功德無量也,若不念亦有功德,只念「祈求世界和平,人類永無災難」功德也大。

五、地球法輪偈文:(要貼在法輪後之牆上,供大眾祈禱之用)
(1)坎宮壬癸水長生 法輪常轉見太平
天地萬物覺有情 柔性修心苦不臨
(2)離宮丙丁火光明 法輪常轉盡超生
太極天尊雷光電 普照地獄無怨靈
(3)震宮甲乙木火明 法輪常轉日月升
帝座天威度群倫 萬聖朝宗皆清淨
(4)兌宮庚辛西方境 法輪常轉現蓮台
出廣長舌說妙法 世間和諧妙智聖
(5)乾宮戌亥連續生 法輪常轉萬萬年
天威輔弼護真主 共讚世界真和平
(6)坤宮未申居財富 法輪常轉衣食住
行功立德諸善行 太極天門福滿盈
(7)艮宮丑寅護自性 法輪常轉華嚴境
山高須彌人人有 勤修精進萬事興
(8)巽宮辰巳大小龍 法輪常轉精進勇
風神水神雷電神 四大天尊鎮太平

六、地球法輪之製作:
(1)用隸書電腦字。
(2)用紅銅色銅版電渡白字。
(3)可以設計精微卡片放在法輪邊,無限供應自取。
(4)尺寸(如圖)。
(5)請盡速發包。
(6)形式請張聖宏一天內設計好。
(7)可以先安排在兩側牆上。

七、九月十九日子時,升壇:
(1)恭誦
王禪老祖真經
鬼谷仙師天德經
(2)亥時開始誦經發表。
(3)子時壇城啟開。
(4)啟開後待九月十九日辰時齋天之祭天法會。

八、太極壇城揭幔法儀:
唯心宗禪機山仙佛寺世界和平元點台中道場啟用,叩請天恩太極壇城揭幔典禮。
(1)典禮開始,鳴炮。
(2)請司禮生就位。
(3)請茶果生就位。
(4)恭維
陰陽日月最長生 可惜天理難分明
若有真聖鬼谷子 一出天下定太平
(5)請揭幔代表八位就位:
師父、元益、元淇、元財、元道、元權、元信、元合
(6)上香(壽香)。
(7)恭向太極天天龍教主王禪老祖師尊、南天卅三天玉皇大帝、中華始祖伏羲氏、黃帝、神農、蚩尤祖暨太極四大天尊風水雷電天神、西方極樂世界阿彌陀佛、東方藥師佛、中天教主釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、地藏王菩薩、混元卅六天罡心法成就法儀聖神、本境諸聖神,光降世界和平元點台中道場納受供養,共轉世界和平法輪。
(8)三十六鐘、七十二鼓恭迎聖駕,全體恭向庭外恭迎。
(9)供養鮮花(老祖座前):
供花-祈求風調雨順。
供果-祈求國泰民安。
供饌-祈求世界和平。
(10)全體恭向諸天聖神佛菩薩行三拜禮(一拜、再拜、三拜)
(11)揭幔開始,請揭幔大德就位。
(12)揭幔偈曰:
龍天護法保蒼生 化解干戈息戰爭
亦願人心相疼愛 同祈世界永和平
(13)大家鼓掌揭幔,為天下眾生祈求世界和平,人間成為淨土。
(14)請宗主開示
(15)請基金會元淇董事致詞。
(16)請元益法師致詞。
(17)請元道法師致詞。
(18)請宗主帶領大眾環繞太極天壇城,共祈世界和平。(播放「世界和平讚偈歌」)
(19)請大家恭向三十六天罡諸天聖神佛菩薩,行三拜禮(面向壇城)祈願風調雨順,國泰民安,世界和平。
(20)禮成,鳴炮。

九、揭幔圓滿,大家休息,當天晚上要煮紅圓,給大家團圓。
十、第二天九月十九日上午辰時八點正,開始齋天,在中庭以太極天壇為祭壇。
十一、各分寺道場指派五十位同修弟子參加,花蓮、宜蘭若太遠,可以不必參加。
十二、齋天之時,要加供各一千粒壽桃及壽麵給同修帶回吃平安。
十三、中午要午供。
十四、下午誦金剛寶懺。

十五、九月廿日
(1)上午誦:
王禪老祖真經
鬼谷仙師天德經
(2)下午誦:
藥師寶懺。
(3)其他任何時間都讓信徒轉法輪,祈福共轉世界和平法輪。
(4)午供佛前。

十六、九月廿一日
(1)上午:佛說大阿彌陀經
(2)下午:燄口施食
(3)午供佛前。

十七、應設蓮位
(1)中華民族一萬五千六百一十五個姓氏列祖先靈
(2)台中道場護法功德主長生祿位
(3)台中道場佈施功德主祖先蓮位
(4)台中道場地基主
(5)台中道場施工無辜傷害五音什類
(6)中華民族三千七百六十二次大小戰爭枉死怨靈
(7)地球世界七百八十九次大小戰爭枉死怨靈
(8)唯心宗各分寺道場地基主(列表)
(9)唯心宗各分寺道場住持之祖先(列表)
以上蓮位供奉在四大天尊位下兩側,要桌位及香爐,亦要午供及供?饌燄口之時再請出壇祭拜後奉送。

十八、王禪老祖聖像供養完畢時,移至八樓老祖殿供養,如同神佛在壇。
十九、本太極壇城可以供奉至十月十五日酉時圓滿。但供桌上只供水果及糖果及花即可,齋饌不必供養,以便讓十方信徒來祈福。
二十、壇城佈置堅固,城頂分五色帆布,可以先設計好,請鋼鐵搭架。
參閱(圖一:太極天壇城配置圖)

唯心宗禪機山仙佛寺世界和平元點台中道場落成謝天恩法會文疏
恭維
陰陽日月最長生 可惜天理難分明
若有真聖鬼谷子 一出天下定太平
伏以赤誠之心 上請
大慈大悲太極天教主王禪老祖大天尊
大慈大悲南天卅三天玉皇大天尊
大慈大悲西方瑤池金母娘娘大天尊
大慈大悲台灣第一代台灣祖師
大慈大悲無極天鴻鈞老祖大天尊
大慈大悲西方極樂世界阿彌陀佛
大慈大悲中天教主釋迦牟尼佛
大慈大悲東方藥師琉璃光佛
大慈大悲大日如來毘盧遮那佛
大慈大悲觀世音菩薩
大慈大悲八卦祖師伏羲帝
大慈大悲玄空大卦祖師九天玄女
大慈大悲中華先祖軒轅黃帝祖
大慈大悲中華先祖神農炎帝祖
大慈大悲中華先祖九黎蚩尤帝祖
大慈大悲諸天聖神佛菩薩
  謹為南瞻部洲中華民國台灣淨土南投縣國姓鄉福龜村長壽巷六十六號,唯心宗禪機山仙佛寺住持混元自壬戌年七月廿四日,開天以來,堅修天下太平,為國修道,為民祈福,廿六年來,弘揚中華道統易經風水學為法源,亦以此妙法為民祈福,共創人間淨土為志業。
  廿六年來,陸續承天威光,建設唯心宗道場廿四處,廣納十方聖眾,以法會友、會心、會佛。尤其,自辛巳年九月十九日,為啟建本願天下太平之道場,購買此世界和平元點台中道場建地五百坪,興建十層樓為唯心宗對世界和平之天命,自此奠立萬年基業,於台中市文心南路一○六號。
  承天威光,諸佛菩薩慈光加持,台中道場已經建設完成,本大樓之使用是廣泛之機能,以世界和平為萬年基業。
  故設有財團法人中國人間淨土功德基金會、易經大學、南天文化院、鬼谷子學術研究會、唯心宗文化傳播公司、禪機山衛視台、台商服務聯社、中華民族聯合祭祖總會、世界和平發展促進會、兒童學易經推廣中心、禪機山藝術大道、養賢堂、唯心道藏、交心廳、易經大學教室、聖歌合唱團總部。
  本道場之天命,上承中華文化道統,列祖列宗聖靈之法脈源流,尤其太極殿壇之世界和平法輪,由此立萬年基業,永留千秋萬世。
  今日今時,時值天運戊子年九月十九日,恭逢大慈大悲觀世音菩薩聖誕日,普天同慶,法界蒙薰之佳節,亦為本道場全部竣工啟用大典,謹遵感恩與赤誠之心,準備香花?饌並於九月十九日辰時,遵法儀齋天叩謝天地神佛恩,並恭設太極天壇,共轉世界和平之祈願,今有讚太極天天龍教主讚偈曰:
「太極天龍教主王禪老祖大天尊
左掌天地法輪掌轉利生佑萬民
右施慈光趨吉避凶拔若無災厄
四大護法風神水神雷電永光明」
並有八宮廿四山向真言供養曰:
「坎宮壬癸水長生 法輪常轉見太平
天地萬物覺有情 柔性修心苦不臨
離宮丙丁火光明 法輪常轉盡超生
太極天尊雷光電 普照地獄無怨靈
震宮甲乙木火明 法輪常轉日月升
帝座天威度群倫 萬聖朝宗皆清淨
兌宮庚辛西方境 法輪常轉現蓮台
出廣長舌說妙法 世間和諧妙智聖
乾宮戌亥連續生 法輪常轉萬萬年
天威輔弼護真主 共讚世界真和平
坤宮未申居財富 法輪常轉衣食住
行功立德諸善行 太極天門福滿盈
艮宮丑寅護自性 法輪常轉華嚴境
山高須彌人人有 勤修精進萬事興
巽宮辰巳大小龍 法輪常轉精進勇
風神水神雷電神 四大天尊鎮太平」
  是日下午未時,由唯心弟子元松禪師率領法師虔心諷誦諸經法筵,普施燄口,甘露法雨,召請中華民族一萬五千六百一十五個姓氏列祖先靈
台中道場護法功德主長生祿位
台中道場佈施功德主祖先蓮位
台中道場地基主
台中道場施工無辜傷害五音什類
中華民族三千七百六十二次大小戰爭枉死怨靈
地球世界七百八十九次大小戰爭枉死怨靈
唯心宗各分寺道場地基主
唯心宗各分寺道場住持之堂上祖先
本境轄內諸靈
前來壇上納受法筵,來時飢去時飽,以維本願。
  本道場自即日起,啟建太極天太極壇城乙座,供十方法界天人聖座,光降道統中天壇城,自即日起至十月十五日圓滿,祈願未來際世界各國風調雨順,各國平安,世界無災難,世界永和平。
 上來真情 上仰
見聞 加持世界真和平

唯心宗宗主 混元禪師率唯心弟子合會眾 叩申
天運歲次戊子年九月十九、廿、廿一日


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058